Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε γραφεία τραπεζών
NEWS

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε γραφεία τραπεζών

Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού είπαν στα στελέχη να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους και να μην αγγίζουν έγγραφα

Aιφνιδιαστικούς ελέγχους στα κεντρικά γραφεία τραπεζών πραγματοποιεί κλιμάκιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Περισσότερα στο ethnos.gr