Βρες τη χώρα από την πόλη: Θα πετύχεις το 12/12 στο κουίζ γεωγραφίας που το 90% κάνει πάνω από 2 λάθη;
Βρείτε μας στο

Οι σχετικά καλοί στη γεωγραφία μπορούν να σου πουν σχεδόν όλες τις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών. Οι παντογνώστες της γεωγραφίας μπορούν να σου πουν τα πάντα για κάθε χώρα. Οι απλώς πολύ καλοί θα ξέρουν να σου πουν και πόλεις εκτός των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Αυτούς της τρίτης κατηγορίας είναι που χρειαζόμαστε κυρίως να τεστάρουν τις ικανότητες τους με αυτό το κουίζ. Άλλωστε, οι παντογνώστες δεν έχουν ανάγκη. Και οι σχετικά καλοί μπορούν να προσπαθήσουν. Αλλά είναι οι πολύ καλοί που θα κάνουν τουλάχιστον ένα 11/12 στο συγκεκριμένο κουίζ που 9/10 κάνουν πάνω από 2 λάθη. Ειδάλλως, ίσως θα πρέπει να κατέβουν κατηγορία…

11 πόλεις που δεν είναι πρωτεύουσες των χωρών που ανήκουν, αλλά ούτε και στις 3-4 μεγαλύτερες πόλεις. Είναι λίγο πιο κάτω. Μαζί τους και μια 12η πόλη που είναι πρωτεύουσα. Αν είσαι Μάρκο Πόλο απόδειξε το!