Πάνω από 8/10 κανείς: Αυτές οι 10 περιοχές βρίσκονται στην Αθήνα ή όχι;
Παιχνίδια

Πάνω από 8/10 κανείς: Αυτές οι 10 περιοχές βρίσκονται στην Αθήνα ή όχι;

Μπορείς να αναγνωρίσεις αν δέκα δοθείσες περιοχές βρίσκονται στον ευρύτερο αθηναϊκό χώρο;

Δέκα περιοχές, δέκα συνοικίες, δέκα γειτονιές με ονοματεπώνυμο που πρέπει να θυμηθείς αν τις έχεις διαβεί, αν τις έχεις προσπεράσει οδηγώντας, αν έχει τύχει έστω να ακούσεις για αυτές;

Το μεγάλο ερώτημα του κουίζ είναι ένα: Είναι αυτές οι περιοχές μέρος της Αθήνας;

Σκοπός σου να κάνεις 10 στα 10 και να αποδείξεις ότι κατέχεις γεωγραφικά την πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Απάντησε με ένα απλό ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Δε χρειάζεται να δείρετε κανέναν επειδή έχει αθηναϊκές πινακίδες. Απλά να αναγνωρίσετε τις δέκα ζητούμενες περιοχές.