Προσποιήθηκε πως σκούπισε το μέτωπό του: Η συγκίνηση του ανθρώπου που έκανε πράξη το «Η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα δεν θα ήταν Ευρώπη»
Βρείτε μας στο

Συμπληρώθηκαν την Τετάρτη, 44 χρόνια από τη μέρα που η χώρα μας εντάχθηκε στην ΕΟΚ. Η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς πολλές χώρες – μέλη της Ένωσης προέβαλλαν σθεναρή αντίσταση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 προκειμένου η Ελλάδα να μην ενταχθεί.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό όπου ο τότε καγκελάριος της Γερμανίας, Χέλμουτ Σμιτ είχε πει σχετικά με το αίτημα ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ το 1975, «Για να μπει η Ελλάδα στην Ευρώπη, πρέπει να περάσει πάνω από το πτώμα μου». Η  χώρα μας κατάφερε τελικά να ενταχθεί τέσσερα χρόνια αργότερα αποκομίζοντας μάλιστα και ένα ιδιαίτερα εγκωμιαστικό σχόλιο από τον τότε Γάλλο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της υπογραφής προσχώρησης. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε πει τότε πως «Η Ευρώπη χωρίς τήν Ελλάδα δέ θα ήταν Ευρώπη».

Η πραγματικότητα είναι πως η ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, άλλαξε την πορεία και το μέλλον της σε πολλά επίπεδα, καθώς, θεωρητικά τουλάχιστον, η Έλλαδα έμπαινε σε κλειστό κλαμπ ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών.

Προσποιήθηκε πως σκούπισε το μέτωπό του: Η συγκίνηση του ανθρώπου που έκανε πράξη το «Η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα δεν θα ήταν Ευρώπη»

Η συγκίνηση του Καραμανλή

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής ένταξης στην ΕΟΚ, ο τότε πρωθυπουργός και αρχιτέκτονας της ένταξης στην ΕΟΚ, Κωνσταντίνος Καραμανλής, είχε φανερά συγκινηθεί κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Τύπο της εποχής, και ιδιαίτερα τον συμπολιτευόμενο. Η «Καθημερινή» σχολίαζε την επομένη, 29 Ιουνίου:

«Μέ χειροκροτήµατα όλοι οί παριστάµενοι υποδέχονταν τήν υπογραφή τών δύο ογκωδέστατων τόµων, διαδοχικά άπό κάθε αντιπροσωπεία. Όταν ήλθε ή σειρά τής ελληνικής άντιπροσωπείας τά χειροκροτήµατα δυνάµωσα αισθητά καί κάλυψαν ολόκληρη τήν Ιστορική στιγµή, καθώς ό πρωθυπουργός κ. Κ. Καραµανλής, ό υπουργός Εξωτερικών κ. Γ, Ράλλης καί ό αρµόδιος γιά τά θέµατα τής ΕΟΚ κ. Γ. Κοντογεώογης, έθεταν τις υπο- γραφές τους στό κείµενο τής συµφωνίας. Ή ώρα ήταν 7 καί 18. ‘Ηταν η στιγµή πού ή συγκίνηση τού “Ελληνα πρωθυπουργού, ανέβηκε καϊ στά µάτια του. Η βιαστική καί διακριτική κίνηση τής παλάµης στό µέτωπο του λίγους  µπόρεσε νά ξεγελάσει ότι είχε σάν αιτία τόν ιδρώτα…»

Από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει ανάμεσα σε άλλα

«Εις την συνείδησιν των Ελλήνων η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης δεν συνιστά απλώς μίαν οικονομικήν κοινοπραξίαν, αλλά αποτελεί οντότητα με ευρυτέραν πολιτικήν αποστολήν και σημασίαν. Εάν πρώτοι επεδιώξαμεν την μετά της Κοινότητος σύνδεσίν μας, επράξαμεν τούτο εμπνεόμενοι από την πίστιν ότι η οικονομική ενοποίησις της Ευρώπης θα οδηγήσει εις την ουσιαστικήν ευρωπαϊκήν ενότητα και δι ‘αυτής εις την ενίσχυσιν της Δημοκρατίας και της ειρήνης εις ολόκληρον τον κόσμον».