Γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος εκτέλεσε τον πρωτότοκο γιο και τη σύζυγό του;
Βρείτε μας στο

H εκτέλεση του Κρίσπου και της Φαύστας είναι ένα σκοτεινό κεφάλαιο στη ζωή του αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνου. Ποια ήταν τα δύο τραγικά πρόσωπα και τελικά γιατί θανατώθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο janus.gr