#Αργύρης Παπαπέτρου

Project Παπαπέτρου: Κράζεις… θαυμάζεις
Σε λίγα χρόνια θα ξέρουμε αν ήταν πνευματικά ισχυρός και αγωνιστικά έτοιμος να διαβεί τον Ρουβίκωνα. Αυτό που ξέρουμε ήδη είναι ότι δεν δείλιασε να βρέξει τα πόδια του...