#ΙΔΕΑ

Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.: Ποιοι βρίσκονταν πίσω από την μυστηριώδη οργάνωση εντός στρατού που κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία
Την ταραχώδη δεκαετία του '60, ο στρατός και η πολιτική ήταν πολύ πιο στενά συνδεδεμένες έννοιες σε σχέση με σήμερα και η υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ ήταν απλά μια από τις χαρακτηριστικότερες αποδείξεις για αυτό.