#άμπαλος

Πώς ξεχωρίζεις τον άμπαλο στο 5Χ5
Δεν είναι απαραίτητο να φτάσετε στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται καν ν’ ακουμπήσει την μπάλα. Υπάρχουν κάποιες ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ ενδείξεις που προδίδουν εκ των προτέρων τον άμπαλο…