#αδελφοί Αγγελόπουλοι

Και πολύ άργησαν…
Θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί πολύ νωρίτερα. Ή να μην έχει συμβεί καθόλου…