#Δεσμώτης του Ιλίγγου

“Vertigo”: Δεσμώτες του θείου «Άλφι»
«Μόνο αν κάποιος είναι ολομόναχος είναι περιπλανώμενος. Δύο μαζί πάντοτε πηγαίνουν κάπου…»- Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ περιπλανάται μέχρι να φτάσει στην φιλμική αθανασία.