#Φανερός Δείπνος

Όταν η αθεΐα γίνεται θρησκεία…
Δεν έχω πρόβλημα με τους χριστιανούς, έχω και φίλους που είναι χριστιανοί. Δεν με ενοχλούν, αρκεί να μην προκαλούν κι αυτοί όταν νηστεύουν ή όταν περιφέρουν τον επιτάφιο.