#Μάκης Σαλιάρης

Η Αυτοκίνηση ήταν το πιστοποιητικό γεννήσεως στα 80’s
Η μέρα είναι για την επιβίωση και η νύχτα για την ζωή. Πάνω σε αυτό το μότο όλη η Αθήνα κατέθετε την ζωή της στο «παιδί» του Μάκη Σαλιάρη για δύο δεκαετίες, ώσπου ο χρόνος κράτησε εγκλωβισμένη στο παρελθόν την Αυτοκίνηση.