1000 ευρώ τον μήνα για 4 χρόνια: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα που τελειώνει το Airbnb
Βρείτε μας στο

Σημαντικές είναι οι αλλαγές που πρόκειται να ισχύσουν στο καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινητών, το γνωστό σε όλους Airbnb. Συγκεκριμένα, πρόκειται  για νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζεται από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, και που αλλάζει εκ βάθρων τους όρους για τους ιδιοκτήτες. 

Ανάμεσα σε άλλα, οι βασικότερες από τις αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν, αφορά την επιβολή ΦΠΑ και την αυστηροποίηση των υφιστάμενων ποινών σε όσους ιδιοκτήτες δεν συμμορφώνονται.

ΦΠΑ

Συγκεκριμένα, τον φόρο διαμονής που υφίσταται μέχρι σήμερα, αντικαθιστά η επιβολή ΦΠΑ, τέλους παρεπιδημούντων και τέλους αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Εδώ έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι το νέο τέλος που θα αντικαταστήσει τον φόρο διαμονής θα ισχύει και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις των εκμισθωτών/υπεκμισθωτών φυσικών προσώπων (ιδιωτών) με ένα ή δύο ακίνητα.

Έναρξη Επαγγέλματος

Επιπλέον, όσα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση, σε αντίθεση με ότι ίσχύει σήμερα, θα λογίζονται αυτομάτως ως επιχειρήσεις (είτε με τη μορφή ατομικής, είτε με τη μορφή νομικού προσώπου), και αυτομάτως θα είναι υποχρεωμένοι σε έναρξη επαγγέλματος, κάτι που ήδη ισχύει για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αυτό όμως σημαίνει αυτόματα και ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο που χρησιμοποιείται για τον σκοπό της μίσθωσης.

Κυριάκος Μητσοτάκης TikTok
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Απαντάει στην προσβολή: Τα αντίποινα του Μητσοτάκη στον Σούνακ που φέρνουν τα μάρμαρα πίσω στο σπίτι τους (Pics)

Αυστηροποίηση των κυρώσεων

Επίσης, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δε συμμορφωθεί με τα νέα δεδομένα και δεν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, αυστηροποιείται το ισχύον πρόστιμο και ορίζεται, ανά χρήση, σε 50% των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ, σε αντίθεση με το οριζόντιο ποσό των 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ σε περίπτωση υποτροπής, το συγκεκριμένο πρόστιμο θα διπλασιάζεται.