#Χάρης Μαμουλάκης

Οι Ηρακλειώτες σέρνουν το χορό στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία των απορριμμάτων!
Ο Δήμος Ηρακλείου ανέβηκε στο ευρωπαϊκό «πόντιουμ» σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα και εφαρμόζει ήδη μια ελληνική ιδέα διαχείρισης αποβλήτων, πιλοτικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο! Ο υπεύθυνος του προγράμματος αυτού, Χάρης Μαμουλάκης, μας εξηγεί για ποιον λόγο έχουν πάρει στην Κρήτη τα σκουπίδια πολύ σοβαρά...