#Έλλη Στάη

«Ναι, αλλά η Στάη δεν έχει δικαίωμα να μιλάει…»
Φαίνεται ότι το κριτήριο για πολλούς δεν είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων της γυναίκας, αλλά αν η γυναίκα αυτή αξίζει τέτοιας μεταχείρισης με βάση τα στερότυπα που είναι σφηνωμένα στο κεφάλι τους