#Φιλιππίνες

Για ένα τατού δεν σου παίρνει το κεφάλι
Για αιώνες απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνεις ένα τατού στην περιοχή Μπουσκαλάν στις Φιλιππίνες ήταν να επιστρέψεις στο χωριό με ένα θήραμα ή με το κεφάλι ενός εχθρού. Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως απλούστερα.