#μυστήριο

Φόνος στη σκηνή
Μια δολοφονία πάνω στο θεατρικό σανίδι κι ένας αστυνομικός που ψάχνει τη λύση του γρίφου...