#ΤΣΣΚΑ – Ολυμπιακός

Κι όμως, δεν ήταν καλός!
Με Ρότσεστι, Ριντ και πιο ανεπτυγμένο επίπεδο ομοιογένειας, ίσως να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό εφεξής από τον Ολυμπιακό