#μικρός Σατράπης

Τα χρώματα του πολέμου στο ποδόσφαιρο
«Βάφεις το πρόσωπό σου, μπαίνεις στη μάχη και σκοτώνεις τους αντιπάλους σου». Ο Ντάριο Ντιμπουά την είχε ακούσει στερεοφωνικά με τους Kiss, αλλά με τον δικό του τρόπο.