#ΕΣΣΔ

Σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλεις τη ζωή σου
Χωρίς υπερφυσικές ικανότητες ή ειδική στολή γεμάτη γκάτζετς, ένας άνθρωπος ανέλαβε μόνος του το χρέος του να σώσει τον κόσμο. Και το κατάφερε κάνοντας –κυριολεκτικά- τίποτα.