#Μπεν Άφλεκ

Διάσημοι, λεφτάδες και (τέρμα) ατάλαντοι
Κάθε άνθρωπος έχει κάπου μια ροπή και μια ικανότητα που μπορεί να του προσφέρει τα προς το ζην. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για συγκεκριμένους διάσημους που έβγαλαν τα προς το ζην 30 ατόμων δίχως τρομερά skills.