#χιπ χοπ

Λεξ όρμα τους, ενάντια στη νόρμα τους…
Ο ράπερ από τη Θεσσαλονίκη που παίζει για τα «δικά του παιδιά» είναι το πιο δυνατό όνομα του σύγχρονου ελληνόφωνου χιπ χοπ και υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι για αυτό.