#τένις

Αχ, Σερένα…
«12.30, πώς πέρασεν η ώρα. 12:30, πώς πέρασαν τα χρόνια…»