#γρίπη

Ας τελειώνει το… παραμύθι με τη γρίπη
Όσοι εξακολουθούν να κάνουν τους παλικαράδες επιμένοντας ότι ο Covid-19 είναι μία ακόμα γρίπη, απλώς αρνούνται να αποδεχτούν ότι μπορεί να συμβεί και σε αυτούς .