#πολιτικοί

10 μεγάλες αλήθειες για τους πολιτικούς
Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή εκτός του υπευθύνου των πακέτων Ντελόρ και του βουλευτή. Να τα λέμε αυτά, γιατί για κωμωδία ξεκίνησε η ταινία και σε δράμα κατέληξε.