#Πρόσφυγες

Δηλαδή τώρα η Αθήνα είναι πιο ασφαλές μέρος;
Η κυβέρνηση εκκενώνει κάθε μέρα καταλήψεις προσφύγων και -προφανώς- άπειροι Αθηναίοι βλέπουν ανακουφισμένοι ολόκληρες κατατρεγμένες οικογένειες να μεταφέρονται σε στρατόπεδα...